Download Free De Kracht Van Stilte Book in PDF and EPUB Free Download. You can read online De Kracht Van Stilte and write the review.

Inskald trok zijn deken om zich heen om warm te blijven en gooide nog wat extra brandbaar materiaal op het vuur. Af en toe dacht hij de mist te zien wervelen en kronkelen alsof iets of iemand de kalmte van de nacht verstoorde. Inskald grijnsde toen hij uit de tent van Thoreld luid gesnurk begon te horen. Wat er zich ook in de mist bevond, dat geluid zou het zeker op afstand houden. Jakhals kwam naast hem bij het vuur zitten. Hij staarde in de vlammen en bij het flakkerende licht leek zijn gezicht oud en verweerd, zijn ogen diep en donker. ‘Ik maak me zorgen om je, Jakhals,’ zei Inskald. Jakhals schudde zijn hoofd. ‘Ik zie ze, broeder, ik zie ze in de mist.’ ‘Wie zie je?’ vroeg Inskald. ‘De schaduwen van weleer. De doden van gisteren. De slachtoffers van morgen,’ zei Jakhals. ‘Ik denk dat je ijlt, broeder,’ zei Inskald. ‘Er is daarbuiten niets.’ Jakhals keek hem aan. ‘Durf jij dan de mist in te lopen? Ze zeggen dat het kan, dat het veilig is.’ ‘Wie zeggen dat?’ Inskald strekte zijn nek en keek om zich heen. De mist die boven het moeras hing was spookachtig wit en de schaduwen die het flakkerende vuur wierp leken de mist te laten bewegen. ‘Je vergist je, broeder, er is daar niets.’ Jakhals zat niet meer naast hem... In het vervolg op 'De Falende God' volgen we de diverse personen uit het eerste deel op hun verdere reizen op Cranborn en daarbuiten. Maak kennis met de Kerk van Rotanny, de mysterieuze orde van de Kroezaren en hun nog enigmatischer aanvoerder. Lees over de gebeurtenissen in het verre zuiden waar Weldaf Gardansson strijdt tegen een vijand die hem telkens een stap voor lijkt te zijn en wanhopig probeert zich staande te houden tot zijn generaal Volon Giraingard terugkeert met verse troepen. De huurlingen doorzoeken intussen de restanten van de strooptochten van de Draconii in hun millennia oude burcht, de Drakkanborch, in de hoop het Zwarte Boek van de Duisterlingen terug te vinden dat hen kan vertellen hoe ze een vrijwel zekere toekomst in het Afwezige Licht kunnen afwenden "De Falende God is een zeldzaam goed boek! ****" - Fantasywereld.nl
This issue of the yearbook "Analecta Bruxellensia" contains different essays which show in what way(s) scholars from different fields are engaged in theology, in particular related to meaning and pastoral care. The authors are all working or studying at the Faculty of Protestant Theology in Brussels Dr. Johannes Taschner is professor of Old Testament at FPG Brussels and chaplain at the Comenius-Gymnasium in DÃ?1⁄4sseldorf. He is specially interested in canonical approaches to he Hebrew Bible and the Jewish-Christian dialogue. Dr. Johan Temmerman is dean and professor of systematic theology at FPG Brussels. His interests include the philosophy of religion and currents of alternative Christianity.

Best Books