Download Free El Color De La Magia The Colour Of Magic Book in PDF and EPUB Free Download. You can read online El Color De La Magia The Colour Of Magic and write the review.

Spanning from the 1876 exposition in Philadelphia, through Paris 1889, and culminating in Paris 1900, this book examines how Argentina, Brazil, and Mexico forged the image of a modernizing Latin America at the moment of their insertion into the new visual economy of capitalism, as well as how their modern writers experienced and narrated these events by introducing new literary forms and modernizing literary language. Following these itineraries overseas and back, Uslenghi illuminates the contested, political, and transformative relations that emerged as images and material culture travelled from sites of production to those of exhibition, exchange, and consumption.
Les arrels del realisme màgic en els escrits de Borges i altres autors d'Amèrica Llatina han estat àmpliament reconeguts i ben documentades produint una sèrie d'estudis crítics, molts dels quals figuren en la bibliografia d'aquest treball. Dins d'aquest marc, aquest llibre presenta als lectors una varietat d'escriptores de grups ètnics, conegudes i menys conegudes, i les col·loca en un context literari en el que es tracten tant a nivell individual com a escriptores així com a nivell col·lectiu com a part d'un moviment artístic més ampli. Aquest llibre és el resultat del treball realitzat a les universitats de Sheffield i la de València i representa una valuosa investigació i una important contribució als estudis literaris.

Best Books